DEN HAAG - De armoede onder zelfstandige ondernemers is in de jaren '90 toegenomen. In 1989 leefden nog 40.100 kleine winkeliers, boeren en andere kleine ondernemers onder de armoedegrens. In 2000, het meest recente jaar waarover het CBS gegevens beschikbaar heeft, lag dat aantal op 47.600 of 13,3 procent van de zelfstandige ondernemers.

Dat staat in een onderzoek van het Economisch Instituut Midden- en kleinbedrijf (EIM), dat donderdag werd gepubliceerd.