Vorig jaar waren minder mensen bezorgd om het behoud van hun baan. Het gaat om 24 procent van de 15- tot 65-jarigen in loondienst.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstituut TNO.

Het hoogste niveau van bezorgdheid werd behaald in 2013. Sindsdien neemt het aantal verontruste werknemers elk jaar af.

Dit is nog niet op hetzelfde niveau als 2007, voor de economische crisis. Toen maakte maar 16 procent van de werknemers zich zorgen.

Verschil 

Het aantal bezorgde werknemers is in alle bedrijfstakken afgenomen. Wel is er verschil te zien tussen de branches.

Vooral in de bouw en de zorg nam de bezorgdheid sterk af. Bij financiële instellingen maken de meeste mensen zich nog zorgen.

Daarna volgen de branches vervoer en opslag, en informatie en communicatie. In de takken landbouw en visserij, horeca en onderwijs maakt men zich het minst druk.

Veranderingen

De afname van de baanonzekerheid hangt voor een deel samen met grote veranderingen binnen bedrijven, zoals inkrimpingen en reorganisaties. Toch daalden de zorgen over het baanbehoud ook onder werknemers die nog wel ingrijpende veranderingen meemaakten.