AMSTERDAM - Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert de controle op uitkeringsfraude met sofi-nummers op. Dit jaar organiseert de uitvoerder van onder meer de WW en WAO een zestal landelijke acties, waarbij honderden opsporingsambtenaren betrokken zijn. In 2004 hield het UWV nog vier van dergelijke controles.

Dat heeft het UWV woensdag bekendgemaakt. De uitkeringsinstantie stuit veelal op malafide uitzendbureaus die vooral illegalen aan het werk zetten in onder meer de schoonmaakbranche. Daarbij gebruiken ze sofi-nummers en identiteitspapieren van anderen.

Een woordvoerster van het UWV stelt dat identiteitsfraude door de politiek als een groot maatschappelijk probleem wordt gezien en dat het UWV daarom de controle intensiveert. Dat deze vorm van fraude vaker wordt geconstateerd, komt volgens haar voor een belangrijk deel doordat de controles strenger zijn.

Zo krijgt de uitkeringsinstantie steeds meer zicht op zogeheten gefingeerde dienstverbanden. Daarbij gaat het volgens de woordvoerster om een vorm van fraude, waarbij werkgevers en werknemers samenspannen.

Op papier leent bijvoorbeeld een uitzendbureau een werknemer uit aan een schoonmaakbedrijf. In de praktijk blijkt dat illegale kracht te zijn. De persoon waarvan het sofi-nummer en identiteitspapieren worden gebruikt, bouwt intussen uitkeringsrechten op.

De afgelopen twee jaar heeft het UWV ruim honderd van dit soort gevallen geconstateerd. Volgens de woordvoerster zit het Openbaar Ministerie ook bovenop de aanpak van deze vorm van fraude. Inmiddels zijn in drie zaken mensen veroordeeld tot (on)voorwaardelijke gevangenisstraffen.

Boetes voor werkgevers kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro's en voor werknemers die hun papieren uitlenen, tot 5000 euro. Bovendien vordert het UWV uitbetaalde uitkeringsgelden terug.

De zegsvrouw wijst er nog wel op dat mensen waarvan de identiteitsgegevens worden gebruikt, vaak ook slachtoffer zijn. Zo gebruiken fraudeurs vaak gestolen paspoorten.