BERLIJN - Amper een week na de invoering van de tolheffing voor vrachtwagens in Duitsland, zijn stemmen opgegaan voor een verhoging. Het tot nu toe gevraagde bedrag van 12,4 cent per km moet naar zeker 15 cent worden opgetrokken. Dat zou de jaaropbrengst van bijna 3 miljard euro met 700 tot 800 miljoen euro opkrikken.

Dat heeft de plaatsvervangende fractieleider van de regeringspartij De Groenen, Reinhard Loske, gezegd tegen het Duitse dagblad Die Welt.

De krant schrijft in zijn dinsdaguitgave dat hij kan rekenen op de steun van de voorzitter van de parlementaire commissie voor Milieuzaken, Ernst Ulrich von Weizsäcker van de SPD, coalitiegenoot van De Groenen. Deze politicus verwijst naar Zwitserland waar een hogere tolheffing voor ,,een massale verschuiving van het zware vrachtverkeer naar het spoor'' heeft gezorgd.