De bureaucratie om iemand met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, moet afnemen. Het zou een "klein wonder" zijn dat er toch zoveel mensen aan het werk zijn gegaan in de afgelopen twee jaar.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben dat geschreven in een tienpuntenplan dat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.  

"Nu werken alle 35 arbeidsmarktregio’s en 388 gemeentes op een verschillende manier waardoor werkgevers in de ene regio compleet anders worden behandeld dan pakweg 30 km verderop", zegt Aart van der Gaag, die namens de werkgevers de uitvoering van de zogenoemde Banenafspraak aanjaagt.  

"Alleen door te zorgen voor één loket en overal dezelfde aanpak kan meer voortgang worden geboekt. Overheidsregelingen die het mogelijk moeten maken dat deze mensen aan het werk komen, moeten worden gestroomlijnd."

De vertegenwoordigers van de werkgevers vragen verder extra aandacht voor jongeren. Soms zou het niet lonen voor gemeenten om jongeren aan het werk te helpen. Uiteindelijk zouden ze zo thuis op de bank belanden.