Hongaarse chauffeurs die bij buitenlandse zusterbedrijven van een Nederlands transportbedrijf hebben gewerkt, vallen niet onder de Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Ondanks dat de buitenlandse ondernemingen in opdracht van het Nederlandse bedrijf vervoer hebben verzorgd.

Dat oordeelt het gerechtshof in Den Bosch. Het hof heeft dinsdag uitspraak gedaan in twee zaken die vakbond FNV en een aantal Hongaarse chauffeurs hadden aangespannen tegen het Nederlandse bedrijf Van den Bosch Transporten en twee buitenlandse zusterbedrijven.

Een paar Hongaarse chauffeurs werkten voor een Hongaars en een Duits transportbedrijf, die tot hetzelfde concern als het Nederlandse bedrijf behoren.

Volgens FNV moeten de Hongaarse en Duitse transporteurs de Nederlandse arbeidsvoorwaarden toepassen als ze internationale transporten verrichten in opdracht van de Nederlandse onderneming. 

Detacheringsrichtlijn

Het hof ging niet mee in die redenering, omdat in de zogenoemde charterbepaling uit de destijds geldende cao staat dat de Nederlandse voorwaarden alleen van toepassing zijn als het transport vertrekt uit Nederland en de Europese Detacheringsrichtlijn kan worden toegepast.

Die richtlijn beoogt werknemers die tijdelijk in een EU-lidstaat werken de arbeidsrechten van dat land toe te kennen als die gunstiger zijn dan die in het land van herkomst.

Nederlandse vergoeding

In deze zaak zijn de charterbepaling noch de Detacheringsrichtlijn van toepassing, omdat de buitenlandse bedrijven waarvoor de chauffeurs werkten geen postbusfirma's zijn maar "wezenlijke activiteiten" verrichten, oordeelt het hof.

Daarnaast is niet gebleken dat de chauffeurs hun arbeid tijdelijk in Nederland verrichtten. De transporten in kwestie vonden voor het overgrote deel plaats in het buitenland. 

De tweede zaak draaide ook om Hongaarse chauffeurs, die eisten naar Nederlandse maatstaven te worden betaald voor werk dat zij uitvoerden voor het Hongaarse zusterbedrijf van de Nederlandse transportonderneming. Het hof wees die claim af op dezelfde gronden als in de eerste zaak.

Het hof heeft de twee zaken terugverwezen naar de kantonrechter, die binnenkort een beslissing zal nemen.

Uitbuiting

Algemeen directeur Rico Daandels van Van den Bosch Transporten stelt tevreden te zijn over de uitspraken.

"De toepasbaarheid van de Detacheringsrichtlijn binnen het internationale transport is al jaren onderwerp van discussie. Het feit dat deze juridische procedure zo lang heeft gelopen, benadrukt de complexiteit ervan", aldus Daandels. "De uitspraak van het hof geeft duidelijkheid voor ons als internationaal opererend transportbedrijf en daarmee voor de gehele sector."

"In het verleden zijn we door vakbond FNV stelselmatig beschuldigd van uitbuiting en het gebruikmaken van schijnconstructies. De uitspraak van vandaag maakt duidelijk dat hiervan geen sprake is", meent Daandels. 

Tussentijds beroep

Edwin Atema van het FNV reageerde ook op de uitspraken. Tegen NU.nl zei hij: "Voor ons zijn dit teleurstellende uitspraken, die wij niet verwacht hadden. Zeker niet omdat het Europese Hof met betrekking tot individuele chauffeurs een marsroute heeft bepaald, die door dit hof niet wordt gevolgd."

Atema zegt wel blij te zijn dat het hof "het principiële karakter van de zaak inziet en in het vonnis heeft opgenomen dat een tussentijds beroep bij de Hoge Raad openstaat". "Die optie gaan we nu onderzoeken", stelt Atema.