AMSTERDAM - De heffingen van de waterschappen stijgen in 2005 met gemiddeld vier procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. De stijging is lager dan vorig jaar, toen stegen de waterschapsheffingen gemiddeld met zeven procent.

De heffingen van de waterschappen bestaan uit twee typen, de waterschapsomslagen en de verontreinigingsheffing. De waterschapsomslagen zijn de kosten voor het waterkwantiteitsbeheer. Dat zijn onder meer kosten voor het beheer, de bescherming en het onderhoud van dijken en duinen ter voorkoming van overstromingen.

De verontreinigingsheffing is bestemd voor het handhaven van de waterkwaliteit. De kosten zijn onder meer voor de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat gebeurt door het zuiveren van afvalwater in rioolzuiveringsinstallaties en het stellen van eisen voor lozingen van afvalwater.