Het verbruik van energie is afgelopen jaar weer wat toegenomen, na het juist tamelijk lage verbruik in 2015. Nederlanders verstookten vooral meer aardgas.

Alles bij elkaar werd er 2 procent meer verbruikt dan in 2015, blijkt vrijdag uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Huishoudens en de industrie hadden meer gas nodig omdat het gemiddeld iets kouder was dan in 2015. Bovendien werd aardgas vaker ingezet om elektriciteit te produceren. De afname van de elektriciteitsproductie uit steenkool werd zo gecompenseerd.

Door de sluiting van drie oude kolencentrales was ongeveer een tiende minder steenkool nodig voor de elektriciteitsproductie dan het jaar ervoor.

Aardgasverbruik

Overigens was het aardgasverbruik nog niet zo hoog als in de periode tussen 2000 en 2010, toen gemiddeld een zesde meer aardgas werd verbruikt. De winning van aardgas is de laatste tijd aan het teruglopen, omdat de overheid de gaskraan in Groningen steeds verder dichtdraait.

Om toch aan de hogere vraag te voldoen, werd 6,3 miljard kuub aan eerder gewonnen aardgas uit ondergrondse opslagen gehaald. Ook is er meer aardgas ingevoerd.

Olieproductie

Ook op het gebied van olie was sprake van een kleine toename in het verbruik. Het ging vooral om olieproducten die in de industrie worden toegepast, zoals restgassen en grondstoffen voor chemische productie.

De olieverbruikende industrie had minder onderhoud en storingen dan een jaar eerder en daarom werden deze olieproducten meer gebruikt.