DEN HAAG - Tulip ruziet verder met de Nederlandse Staat. Het Amersfoortse computerbedrijf wil direct 5 miljoen euro hebben, waarop het recht meent te hebben uit hoofde van een verbroken contract met Bangladesh voor de levering van 11.000 computers en de training van leraren. Op 28 januari dient een rechtszaak.

Het gaat om ontwikkelingshulp. In 2000 zou Tulip Bangladesh de computers leveren en de opleidingen gaan verzorgen. Het project was 20 miljoen euro waard, waarvan de Nederlandse overheid de helft zou betalen. Na een regeringswisseling in 2001 stopten de autoriteiten in Bangladesh het project. Daarop wilde Tulip gemaakte kosten vergoed hebben. Inclusief de rente is het bedrag nu ongeveer 5 miljoen euro.

In mei 2003 veroordeelde een Nederlandse rechter Bangladesh tot betaling, maar het land gaf geen krimp. Tulip liet beslag leggen op geld voor Ontwikkelingssamenwerking. De Staat vocht dit beslag tevergeefs aan.

Buitenlandse Zaken vindt zichzelf geen partij in het conflict tussen Bangladesh en Tulip. De Staat heeft hoger beroep aangetekend tegen de rechterlijke goedkeuring van het beslag op ontwikkelingsgelden en wil pas daarna eventueel betalen. Tulip vindt dat het beroep geen opschortende werking heeft en wil direct geld zien.