Vakbonden mogen stakingen bij gokbedrijf Holland Casino korter van tevoren aankondigen. Tot woensdagmiddag gold er nog een tijdelijke termijn van 2,5 uur.

Vakbonden FNV, De Unie en ABC moeten stakingen uiterlijk een uur van tevoren aankondigen, oordeelt de rechtbank Noord-Holland woensdag in een kort geding dat Holland Casino heeft aangespannen. Het bedrijf wilde eigenlijk een aanzegtermijn van zes uur.

Als Holland Casino schriftelijk toezegt de aankondigingen niet te gebruiken voor de inzet van personeel van elders, dan geldt er een termijn van twee uur. Deze toezegging heeft het bedrijf volgens een woordvoerder al tijdens een eerdere zitting gedaan. In de praktijk moeten de bonden de stakingen dan ook uiterlijk twee uur van tevoren aanmelden, aldus de zegsman.

Het bedrijf mag van de rechter wel ander personeel inzetten als dit nodig is voor "het op peil houden van de minimaal aanwezige bezetting" van bedrijfshulpverleners (bhv'ers) en veiligheidspersoneel.

De bonden moeten hun acties verder zo organiseren dat er tussen de aankondiging en de sluiting van speeltafels minimaal dertig minuten zijn verstreken. Ook moeten er minimaal twee kassa's openblijven tot de bezoekers hun geldzaken hebben geregeld.

Dwangsom

Als de vakbonden hier geen gehoor aan geven, dan moeten zij afzonderlijk voor iedere overtreding een dwangsom van 5.000 euro betalen. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal 250.000 euro.

Eind vorige week bepaalde de rechter dat de bonden in afwachting van de uitspraak het bedrijf uiterlijk 2,5 uur van tevoren moesten inlichten.

Veiligheid

Holland Casino stelde eerder een langere termijn nodig te hebben om andere medewerkers te kunnen informeren en hun veiligheid te kunnen garanderen. "Bij de acties in de afgelopen dagen zijn er onaanvaardbare risico's ontstaan toen stakers plotseling en onaangekondigd hun taken neerlegden en het casino verlieten", aldus het gokbedrijf. 

Het gaat dan volgens het bedrijf om medewerkers die eerste hulp kunnen verlenen of voor de veiligheid rondom speelgeld te zorgen. "Bovendien moeten teleurgestelde gasten op een gepaste manier worden opgevangen en dat lukt niet als er te weinig medewerkers in het casino zijn."

Hoewel de rechter niet de door de onderneming gewenste aanzegtermijn van zes uur heeft opgelegd, kan Holland Casino "uit de voeten" met de uitspraak, aldus een woordvoerder.

Protocollen

"Bij elke staking nemen de stakers de protocollen in acht. Pas als ze overtuigd zijn dat ze hun werk op een veilige, verantwoordelijke manier achterlaten, verlaten de stakers het casino", laten FNV, De Unie en ABC in een gezamenlijke reactie weten. 

Volgens de bonden heeft de rechter dit in het vonnis onderkend en zou hij het daarom niet nodig vinden om stakingen ver van tevoren aan te kondigen. "Maar we blijven van mening dat het een onterechte beperking is van ons actierecht en zullen ons nog beraden op eventuele vervolgstappen."

De vakbonden stellen dat het bedrijf het actierecht probeerde in te perken "onder het mom van veiligheidsrisico's". "We hebben aangetoond dat deze risico's door de stakers en door ons te allen tijde van tevoren worden ingeschat. Sterker nog: we zijn altijd bereid tot een veiligheidsoverleg, mocht Holland Casino dit nodig achten."

Cao

Eerder op woensdag hebben werknemers van Holland Casino in Enschede het werk neergelegd. Het is de zevende stakingsdag sinds 14 april. Er is sindsdien ook gestaakt bij vestigingen in Breda, Nijmegen, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden en Valkenburg.

De bonden voeren actie voor een cao die "de komende jaren zekerheid biedt over werk en inkomen". De vakbondsleden vragen onder meer 2,5 procent loonsverhoging en een verlaging van de werkdruk. Zo'n drieduizend werknemers van veertien vestigingen vallen onder de cao.

Splitsing

Ook vrezen de vakbonden dat de voorgenomen splitsing van het bedrijf in een stichting en naamloze vennootschap tot een privatisering zal leiden.

De FNV wilde de splitsing via een rechtszaak voorkomen, maar de bezwaren van de bond werden door de rechter ongegrond verklaard. Holland Casino stelt dat de splitsing niets voor de werknemers zal veranderen. Zij nemen alle opgebouwde rechten mee.

De Hoge Raad moet nog een oordeel vellen over het al dan niet omzetten van de huidige stichting naar een naamloze vennootschap. De ondernemingsraad is in cassatie gegaan tegen een eerdere uitspraak van de Ondernemingskamer.