De economie in de provincie Groningen is net als in 2015 als enige in Nederland het afgelopen jaar gekrompen. De oorzaak ligt bij de teruggeschroefde gaswinning in het gebied.

De economie kromp in 2016 met 1,7 procent. Als de gasproductie niet wordt meegenomen in de rekenmodellen, groeit de Groningse economie juist met 2,2 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Ook de economieën van Friesland en Drenthe kampten in 2016 met de lagere gasproductie.

Inclusief de aardgaswinning groeide de economie van de twee andere noordelijke provincies met respectievelijk 1,7 en 1,5 procent. Als de productie niet wordt meegeteld, groeide de economie van Friesland (2,2 procent) en Drenthe (2,3 procent) harder.       

Landelijk is het beeld hetzelfde. De Nederlandse economie groeide het afgelopen jaar, maar is inclusief de Groningse gaswinning bescheidener (2,5 procent tegen 2,2 procent).

Zaanstreek

Verder was de economische groei in alle provincies overal terug te zien. Dankzij de voedingsmiddelenindustrie was die in de Zaanstreek het sterkt met 3,3 procent, becijfert het statistiekbureau.

Ook de regio’s Delfzijl, Haarlemmermeer en Utrecht kenden een stevige groei in 2016 (2,9 procent). De regio Delfzijl profiteerde van de industrie, de economie in de regio Haarlemmermeer werd dankzij Schiphol sterker. In Utrecht werd vooral goed geld verdiend met de bouw.

Noord-Holland

Noord-Holland kende het afgelopen jaar de sterkste groei met 2,8 procent ondanks de slechte prestaties van de financiële sector. De provincie dankt de stevige economische positie aan de sterke groei in de advisering, onderzoek en overige speciaal zakelijke dienstverlening.

Daarbij groeit de huur en handel van woningen en bedrijfspanden, net zoals in Amsterdam, in de provincie bovengemiddeld. De industriesectoren stuwden de economieën van Overijssel (2,6 procent) en Noord-Brabant (2,5 procent).

Amsterdam

Van de vier grote steden was de economische groei in Amsterdam het sterkst met 3 procent door de handel en verhuur van vastgoed. De groei was in Den Haag het laagst (2,2 procent). Volgens het CBS is dit onder meer te wijten aan de matige groei van het openbaar bestuur.

De achteruitgang in vervoer en opslag had in Rotterdam een negatief effect op de economie, maar kende het afgelopen jaar nog wel een groei van 2,3 procent.  De stad Utrecht kende een zelfde groeipercentage. Dat had hoger kunnen uitvallen als er geen sprake was geweest van een krimp in de financiële instellingen in de Domstad.  

Economische ontwikkeling t.o.v. jaar eerder

Werkloosheid

De werkloosheid wordt sinds 2014 in alle provincies lager. De daling was in Limburg het sterkst het afgelopen jaar, berekende het CBS.    

Groningen kende het hoogste werkloosheidscijfer in 2016. Zeeland en Utrecht zaten wat dat betreft aan de goede kant van de medaille.  

De dalende werkloosheid is in lijn met de economische groei in bijna alle provincies.

Werkloosheid per gemeente