De grote politieke onzekerheid blijft volgens DNB-president Klaas Knot een bron van zorg, bijvoorbeeld door de Franse presidentsverkiezingen en de nog altijd onduidelijke koers van de Amerikaanse regering. ''De vraag is vooral of ze voornemens daadwerkelijk willen omzetten in beleid.''

De eerder door Trump aangekondigde afzwakking van regels voor de financiële sector zal volgens Knot waarschijnlijk wel meevallen. Op het gebied van protectionisme is hij echter minder gerust.

''Ik wacht af of het tot iets leidt of niet, er is gelukkig de bereidheid om van mening te veranderen. Maar de neiging tot protectionisme is geen goed nieuws, niet voor de wereldeconomie en niet voor de Nederlandse economie. Wij hebben hier niets mee te winnen.''

De centralebankpresident waarschuwde tegen de verheerlijking van loonmatiging als teken van prudent beleid. ''Loonmatiging hoorde bij de problematiek van de jaren tachtig. We moeten het zeker niet zien als iets geweldigs, dat in onze genen zit. Het past niet bij de huidige situatie.''

De wereldeconomie als geheel ligt er momenteel veel rustiger bij dan in de afgelopen jaren, concludeerde Knot. ''Voor het eerst in de zes jaar dat ik hier kom, gaat het in alle regio's van de wereld best aardig. Europa deelt in dat optimisme en wordt nu niet meer als een van de probleemregio's gezien, echte crisishaarden zijn er nu eigenlijk niet.''

Loonsverhogingen

Bedrijven in Nederland hebben nog altijd flinke ruimte om lonen te verhogen en vakbonden zouden daar meer gebruik van moeten maken. Knot pleit al ruim twee jaar voor hogere lonen als middel om de Nederlandse economie verder vooruit te helpen. In die tijd is daar echter weinig vooruitgang in geboekt, stelde hij.

''De cao-loonstijging is nog steeds bijzonder gematigd, gezien de werkloosheid die in rap tempo daalt. De inzet van vakbonden zou wat dat betreft wel wat meer gericht mogen zijn op loonstijgingen, in plaats van op heel veel kleinere dingen.''