AMSTERDAM - Het bedrijfsleven in Amsterdam heeft in toenemende mate te maken met regeltjes van de overheid. "We zien meer controle, meer toezichthouders en dus meer regels in plaats van de beloofde minder regels", zei voorzitter H. Zwarts van de Kamer van Koophandel Amsterdam dinsdag tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst.

"Dat werkt verstikkend in plaats van stimulerend en innoverend." De druk om alles netjes volgens de vele regels te doen botst met de noodzakelijke ruimte voor ondernemerschap, stelde hij.

Zwarts klaagde dat de politiek zich amper om het bedrijfsleven bekommert. "Het lijkt erop of men zich onvoldoende realiseert in welk tempo elders in de wereld zich de economische ontwikkelingen voltrekken. Kijkend naar de agenda's van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraden lijkt het soms wel alsof we nog in de jaren negentig leven. Het woord 'economie' komt nauwelijks voor."

Hij ziet ondernemerschap in de Amsterdamse regio als een "maatschappelijke missie", waarbij het bedrijfsleven met de overheid moet samenwerken, "samen risico's moet nemen en daarmee samen lef moet tonen". Er wordt te veel gepraat en te weinig uitgevoerd, zei Zwarts.

Zo moeten er volgens hem veel meer stageplekken komen, vooral voor allochtoon talent, en moet er gewerkt worden aan de identiteit van de Amsterdamse regio. "Het culturele en toeristische product 'regio Amsterdam' is nog te veel een ratjetoe en heeft te weinig een eigen, unieke identiteit", meent Zwarts.