UTRECHT - Allochtonen verdienen minder dan autochtonen, ondanks een gelijk opleidingsniveau. Dat blijkt uit het loonwijzeronderzoek van FNV, Ilse Media en de Universiteit van Amsterdam.

Daarmee is er niets veranderd. Precies drie jaar geleden zag het Centraal Bureau voor de Statistiek dat het gemiddelde loon van allochtone mannen aanzienlijk lager was dan dat van autochtonen.

Allochtone werknemers verdienen bruto per uur gemiddeld 13,20 euro. Dit ligt ver achter bij het bruto uurloon van de Nederlandse man die 14,90 euro verdient. Het onderzoek wijst verder uit dat mannen uit West-Europese landen beter af zijn dan hun collega's uit Oost-Europa, Suriname, Antillen, Aruba, Curaçao, Turkije en Marokko die relatief lager zijn opgeleid.

Ook hier is weinig veranderd. Drie jaar geleden concludeerde het CBS dat Turkse en Marokkaanse werknemers gemiddeld het laagste inkomen van de werkende bevolking in Nederland hadden. Werknemers met een Indonesische of Indische achtergrond verdienden ongeveer evenveel als Nederlanders. Surinamers, Antillianen en Arubanen zaten daar tussenin.