NU'91, een beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden, dagvaardt de komende weken een aantal ziekenhuizen vanwege een conflict over een nieuwe cao voor ziekenhuismedewerkers.

NU'91 wil via de rechter afdwingen dat ziekenhuizen achterstallige onregelmatigheidstoeslagen over vakantie en verlof over de afgelopen vijf jaar met terugwerkende kracht betalen.

Het Catharina ziekenhuis Eindhoven wordt volgens de beroepsorganisatie als eerste gedagvaard. Volgens de bond hebben rechters in verschillende eerdere individuele zaken bepaald dat ziekenhuismedewerkers daar recht op hebben.

Ziekenhuiswerkgevers hebben wel voorstellen gedaan om medewerkers te compenseren, maar die werden door NU'91 "resoluut afgewezen".

De cao-onderhandelingen liepen vorige week vast op onder meer een looneis van de vakbond.