De cao voor grondpersoneel van Transavia die zonder instemming van FNV is afgesloten, kon niet zomaar van toepassing worden verklaard op de FNV-leden die bij de luchtvaartmaatschappij werken.

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Haarlem die NU.nl heeft ingezien.

CNV, De Unie en de vakbond voor luchtvaarttechnici NVLT sloten in oktober 2015 een cao-akkoord met Transavia. FNV zette als enige vakbond geen handtekening onder de cao die van 1 mei 2013 tot en met eind 2016 zou gaan gelden. Volgens de bond was daarom de voorgaande cao, die FNV wel heeft ondertekend, nog rechtsgeldig.

De vakbond zag het nieuwe akkoord als een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. De medewerkers moesten onder meer zes adv-dagen inleveren. De adv-dagen zouden in twee jaar tijd worden afgebouwd van tien naar vier. De bond stapte vorig jaar naar de rechter om de wijzigingen aan te vechten.

Vrije dagen

De rechter oordeelt nu dat de eerdere cao voor de jaren 2011 tot en met 2013 van toepassing is gebleven op de leden van de FNV tussen januari 2011 en mei 2016. Ook na mei vorig jaar zijn de bepalingen uit die oude cao blijven gelden, omdat ze zijn opgenomen in individuele arbeidsovereenkomsten.

Het vonnis betekent dat FNV-leden bij Transavia met terugwerkende kracht alsnog komen te vallen onder de oude cao, en dus de vrije dagen terugkrijgen die onder het nieuwe regime zijn komen te vervallen. Dit geldt voor FNV-leden die voor 1 mei 2016 al lid waren. Het gaat om de adv-dagen vanaf 1 januari 2015.

Representatief

Leden van de FNV mochten er volgens de rechter van uitgaan dat eventuele toekomstige cao's zouden worden gesloten "met representatieve vakorganisaties, die beogen hun belangen te behartigen".

De rechter heeft nu bepaald dat de bonden die wel akkoord zijn gegaan, niet representatief genoeg zijn voor de ongeveer zeshonderd grondmedewerkers van Transavia.

Ongeveer een op de drie grondmedewerkers is lid van een vakbond. Daarbij telt FNV de meeste leden (tussen de 70 en 87 leden). Zo'n 35 grondmedewerkers zijn lid van De Unie en 6 van CNV.

Technici

Ook de NVLT staat relatief sterk met 79 tot 86 leden, maar vertegenwoordigt alleen de technici. Slechts een kwart van het grondpersoneel kan zich vanwege deze restrictie bij deze categorale vakbond aansluiten.

"Wanneer het aantal leden van de NVLT buiten beschouwing wordt gelaten en alleen wordt gekeken naar de leden van De Unie en het CNV, is nog slechts sprake van een representatiegraad van minder dan 10 procent", oordeelt de rechter.

Niet welkom

FNV stelt in een reactie de afgelopen periode "niet welkom" te zijn geweest bij overleg tussen Transavia en andere bonden. Inmiddels zijn er nieuwe cao-onderhandelingen gestart waar FNV ook aan meedoet.

De uitspraak kan volgens FNV ook gevolgen hebben voor andere cao's die buiten de bond om zijn afgesloten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de schildersbranche.