Het transport van gas binnen Europa wordt vereenvoudigd. Door nieuwe Europese regels wordt onder meer de berekening van de kosten transparanter. 

Dit draagt volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) bij aan een betrouwbaardere en beter betaalbare energievoorziening.

De berekeningen van de kosten voor gastransport gaan binnen Europa meer op elkaar lijken. Volgens de ACM weten gashandelaren daardoor straks van tevoren beter met welke tarieven ze te maken krijgen.

Eind 2018 moeten de nieuwe regels definitief zijn doorgevoerd. De ACM, die verantwoordelijk wordt voor de handhaving van de regels, gaat daarvoor nog met betrokkenen in Nederland maar ook in buurlanden om tafel. Ze willen van de grastransporteurs graag horen hoe het invoeren van de regels voor de praktijk het beste uitpakt.