De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in maart aanzienlijk minder sterk gegroeid dan in de voorgaande maand, terwijl de werkloosheid verder afnam.

Per saldo kwamen er vorige maand 98.000 banen bij in 's werelds grootste economie. Dat waren er aanzienlijk minder dan in februari, toen volgens een nieuwe schatting nog 219.000 banen werden gecreëerd.

De banengroei van maart is de minst sterke sinds mei vorig jaar. De vooruitgang was bovendien veel minder dan de aanwas van 180.000 banen die economen in doorsnee voorspelden.

De werkloosheid in de VS zakte naar 4,5 procent van de beroepsbevolking. Hier werd gerekend op een stabilisering op 4,7 procent. De lonen van Amerikaanse werknemers lagen in doorsnee 2,7 procent hoger dan in maart 2016. Die toename was een fractie minder sterk dan in februari.