De eerste cao voor de kraamzorg is een feit, maar daar is niet iedereen blij mee. De Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK) voelt zich gepaseerd.

Het voelt zich erg ontevreden over met name de reiskosten. Kraamhulpen zijn bovendien geld kwijt zijn om te werken en de inkomens zijn al zo karig, vindt woordvoerster Siska de Rijke van de NBvK. Uit de gang van zaken blijkt "een groot gebrek aan respect en waardering" voor de kraamverzorgenden.

De cao is ''zonder overleg met de tienduizend kraamverzorgenden tot stand gekomen", zo stelt De Rijke. "De werkgevers in de kraamzorg hebben samen met vier vakbonden, die nog geen 10 procent van de kraamverzorgenden vertegenwoordigen, een slechte cao afgesloten."

De loonsverhoging (0,65 procent, later 1 procent) is onvoldoende om prijsstijgingen, reiskosten en andere onkosten te compenseren, vindt de NBvK, en kraamzorgers lijden al onder onzekerheden en onduidelijkheden. De Rijke zegt dat er voldoende redenen waren om haar vereniging aan de onderhandelingstafel te vragen, maar dat dat niet is gebeurd.

'Mooi resultaat'

Brancheorganisatie voor Geboortezorg Bo meent een mooi resultaat te hebben bereikt en zegt dat er goed contact met de verzorgenden is geweest. Bo wil nog wel met ze in gesprek, aldus een woordvoerster. De FNV zegt dat de vereniging niet als vakbond wordt gezien.

In lid worden van een reguliere bond ziet haar achterban volgens De Rijke niet veel: ''Als leden bellen krijgen ze informatie die ze ook kunnen googelen. Bij reorganisatie hoor je nooit wat, de bestuurders praten met de directies.''

De NBvK beraadt zich op stappen, maar hoopt ook op een betere cao voor 2018. ''Maar we gaan ook kijken of we een stakingskas kunnen maken.''

Tienduizend werkenden

De eerste cao speciaal voor de kraamzorg is sinds donderdag definitief. In december 2016 was er al een onderhandelingsakkoord, maar een aantal leden had moeite met vooral de kilometervergoeding waarin werd voorzien.

De cao geldt voor zo'n tienduizend werkenden in de kraamzorg. Zij vielen tot nu toe onder een meer algemene cao waaronder ook medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de jeugdgezondheidszorg vallen.