Shell Pernis is begonnen met de bouw van de installatie voor een restwarmteproject. Dat project, een samenwerking tussen het bedrijf, Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Rotterdam, gaat energie leveren om in de warmtebehoefte van zestienduizend huishoudens te voorzien.

De bouw van het zogenoemde Warmte Overdracht Station vormt volgens Shell "een belangrijke schakel'' in het project. Via het station wordt restwarmte van Shell Pernis aan het warmtenet geleverd.

Ook het Havenbedrijf begint dit jaar met de aanleg van de warmteleidingen, die voor het transport van Shell Pernis naar het bestaande warmtenet van Warmtebedrijf Rotterdam moet gaan zorgen.