Bedrijven uit de zogenoemde energie-intensieve industrie hebben een nieuw voorstel gedaan om het eigen energieverbruik terug te dringen.

Als de doelen worden behaald, gebruikt deze tak van de industrie in 2020 9 petajoule minder, wat ongeveer gelijkstaat aan het gas- en elektriciteitsverbruik van 135.000 huishoudens.

De besparing vloeit voort uit het zogenoemde Energieakkoord uit 2013. Daarin is onder meer afgesproken om in 2020 in Nederland 100 PJ minder te gebruiken. Het totale energieverbruik in Nederland bedroeg vorig jaar volgens het CBS 280 PJ. De energie-intensieve industrie moet van de totale besparing 9 PJ voor haar rekening nemen.

Minister van Economische Zaken Henk Kamp is blij met het plan van de industrie. Hij had al een maatregel in voorbereiding om de besparing af te dwingen, maar houdt die nu voorlopig in zijn zak.

Als het er richting 2020 op lijkt dat de besparing van 9 PJ niet wordt behaald, kan de minister altijd nog besluiten dit af te dwingen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Verantwoordelijkheid 

''Met de uitvoering van het Energieakkoord liggen we goed op koers, maar de energie-intensieve industrie bleef nog achter'', zegt minister Henk Kamp (Economische Zaken).

''Met dit akkoord nemen ook zij uiteindelijk hun verantwoordelijkheid om te komen tot een forse energiebesparing. Ik ben daar verheugd over. Een door de industrie zelf gesloten akkoord heeft de voorkeur boven verplichtende maatregelen vanuit de overheid.''

Greenpeace

Greenpeace is echter niet enthousiast over het plan. ''Greenpeace ziet liever dat Kamp in de strijd tegen klimaatverandering vasthoudt aan een wettelijke verplichting voor extra energiebesparing in de industrie.

Het is beter als de minister zelf een knop creëert om aan te draaien om de CO2-uitstoot in de industrie te beperken, dan dat hij zich opnieuw afhankelijk maakt van hun welwillendheid. De kans dat vrijwillige besparing faalt is groot: deze week kwam naar buiten dat de reductie van CO2-uitstoot van de industrie stagneert'', aldus de milieuorganisatie.