Het aantal telers van peren neemt af, maar de productie groeit juist. Sinds 2010 is het aantal ondernemingen dat peren teelt met 20 procent afgenomen. De hoeveelheid peren is juist met 37 procent toegenomen.

Ook de gebruikte oppervlakte landbouwgrond groeit, zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend. Tussen 2010 en 2016 werd een toename van het areaal genoteerd van 20 procent.

De stijging komt vooral voor rekening van perenprovincies als Zeeland en Gelderland, met stijgingen van respectievelijk 29 procent en 24 procent. In deze twee provincies zit het leeuwendeel van de Nederlandse perenteelt: respectievelijk een derde en een kwart van het areaal peren is hier te vinden.

Vergeleken met 2015 nam de oogst vorig jaar met 6,5 procent toe, omgerekend 25 miljoen kilo. De populairste peer is de conference. Ongeveer 80 procent van alle geplukte peren kwam van dit ras.

Na de conference volgen op grote afstand de doyenné du comice en de beurré alexandre lucas als meest geoogste perenrassen.