DEN HAAG - Ongeveer 15 procent van de mensen met een bijstandsuitkering pleegt 'zwarte' fraude. Zij verzwijgen zwarte bijverdiensten, vertellen niet dat zij eigen vermogen hebben of geven niet op dat zij samenleven. Dit wordt in negen op de tien gevallen niet ontdekt en blijft dus ongestraft.

Die conclusie trekt de Inspectie Werk en Inkomen in een donderdag verschenen rapport.