Niet iedereen die kan of wil werken, krijgt een betaalde baan. Hierdoor dreigt maatschappelijke uitsluiting van groepen zoals laaggeschoolden, arbeidsgehandicapten en niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt.

Dit zijn groepen die ook al voor de economische crisis een slechte positie op de arbeidsmarkt hadden, zo waarschuwt het UWV woensdag in een analyse voor 2017.

"Na jaren van crisis draait onze economie weer goed. Maar dat zal niet zo ervaren worden door werknemers die de afgelopen periode hun baan verloren en nu langdurig aan de kant staan", zegt Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf.

"Zeker nu de arbeidsmarkt aantrekt, is het van belang dat ook  mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt of een zwakke arbeidsmarktpositie hebben, kunnen meedoen met werk. Investeren in deze mensen door onze dienstverlening en het faciliteren van loopbaanzekerheid, is dan het devies. Hiermee kunnen we de economie en samenleving versterken."