GENEVE - Het staalconflict tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie is verder geëscaleerd. De Amerikanen hebben besloten Europese beschermingsmaatregelen voor de staalmarkt aan te kaarten bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Begin maart deed de EU dat al met Amerikaanse verhogingen van de invoerrechten voor staal.

Formeel heeft Washington een verzoek tot onderhandelingen met de EU ingediend, aldus de WTO vrijdag. Als na zestig dagen beide partijen geen overeenstemming bereiken dan volgt een WTO-onderzoek.

De actie van de VS richt zich op maatregelen die Europa eind maart afkondigde. Daardoor kregen vijftien soorten staal te maken met 14,9 procent tot 26 procent hogere importtarieven. Brussel besloot tot de hogere invoerrechten uit vrees voor een enorme toevloed aan buitenlandse staal doordat de Amerikanen sinds begin maart hun veelal noodlijdende staalbedrijven beschermen. Volgens de Europese Commissie zijn haar eigen maatregelen WTO-conform, maar de regering-Bush vindt van niet.

Het geschillenbeslechtingssysteem van de WTO dreigt door het Amerikaans-Europese staalconflict te worden overspoeld met conflicten. Ook andere landen, zoals China, Japan en Brazilië, hebben geklaagd over de Europese en Amerikaanse beschermingsmaatregelen.

De EU wil vanaf 18 juni tevens voor 380 miljoen euro sancties gaan heffen op Amerikaanse producten wegens de Amerikaanse heffingen op staalimporten. Daarbij gaat het vooral om producten die worden geproduceerd in voor president George W. Bush politiek gevoelige staten, zoals Florida.

Amerikaanse en Europese diplomaten in Washington, Brussel en Genève pogen al enkele maanden een compromis te smeden, maar veel schot zit er niet in de onderhandelingen.