De CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie is vorig jaar gelijk gebleven. Dat is opvallend, omdat de totale CO2-uitstoot in Europa vorig jaar juist opnieuw is gedaald ten opzichte van een jaar eerder. 

Dat meldt de Nederlandse Emissieautoriteit maandag op basis van voorlopige cijfers.

De Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem deelnemen, hebben in 2016 in totaal een hoeveelheid broeikasgassen uitgestoten die gelijkstaat aan 94 megaton CO2.

Dat is net zo veel als de uitstoot in 2015, het jaar met de hoogste emissies sinds het begin van het emissiehandelssysteem in 2005.

De uitstoot in de Nederlandse chemische sector steeg met 7 procent. Energie-opwekking werd in Nederland daarentegen iets minder vervuilend doordat wat minder steenkool werd verstookt en wat meer aardgas. Bij de verbranding van kolen komt meer broeikasgas vrij. De Nederlandse uitstoot nam vanaf 2012 ieder jaar toe.

Animatie door in60seconds

Krimp

De Europese industrie krimpt al jaren. De totale uitstoot van de Europese industrie daalde tussen 2005 en 2015 met bijna een kwart tot 1.800 megaton CO2-equivalent per jaar. Dit jaar is de uitstoot volgens de verwachtingen van analisten verder afgenomen tot zo'n 1.740 megaton.

Energiebedrijven en andere bedrijven die verplicht deelnemen aan het emissiehandelssysteem krijgen jaarlijks een deel van de benodigde emissierechten gratis toegekend. Dat worden er elk jaar iets minder, zodat zij gestimuleerd worden hun uitstoot terug te dringen. De rest moeten zij op de markt bijkopen.