HAARLEM - De werkloosheid onder hoogopgeleide jongeren is op dit moment hoog. Van degenen die dit jaar afstudeerden aan een hbo of universiteit zit 14 procent nog zonder werk.

Dit blijk uit de Loopbaanenquête die het blad Intermediair heeft gehouden onder 20.000 hoger opgeleide lezers. Van de hbo'ers die in het bedrijfsleven aan de slag gaan, begint 40 procent op mbo-niveau of lager. Ook de helft van de academici die de arbeidsmarkt opgaan, begint onder zijn of haar niveau.

De aanvangssalarissen zijn vergeleken bij vorig jaar gedaald. Startende hbo'ers verdienden in 2004 gemiddeld 23.795 euro, 2,6 procent minder dan vorig jaar. Mensen die van de universiteit komen, ontvingen een salaris van 27.430 euro. Dat is 1,3 procent minder dan in 2003.