De omzet in de Nederlandse detacheringsbranche is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 2 procent gedaald omdat er minder werk te bemiddelen viel voor zzp’ers, zo blijkt uit onderzoek van advies- en accountantsbureau PwC. De voorgaande twaalf kwartalen liet de sector nog groei zien.

Dat er minder werk was voor zzp'ers is een gevolg van de nieuwe wet die in het leven is geroepen om schijnconstructies tegen te gaan. Volgens PwC zijn opdrachtgevers daardoor terughoudender om zelfstandigen in te huren.

De zogenoemde wet DBA moest zzp’ers en opdrachtgevers vooraf zekerheid bieden dat hun werkrelatie achteraf niet als een verkapt dienstverband wordt beschouwd. Hierdoor is echter grote onzekerheid ontstaan.

"Veel opdrachtgevers nemen liever het zekere voor het onzekere en kiezen voor het stopzetten van de inhuur van zzp’ers via detacheringsbureaus totdat de onzekerheid is weggenomen'', aldus PwC

Door felle kritiek op de wet heeft het kabinet de handhaving ervan al voorlopig opgeschort.