VOORBURG - De economie is vergeleken met een jaar eerder in het derde kwartaal met 1,5 procent gegroeid. Dat kwam vooral door een flinke stijging van de export. De huishoudens besteedden in deze periode, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, weinig meer.

Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS spreekt van een bescheiden economisch herstel. De groei is de hoogste in drie jaar, 0,1 procentpunt meer dan het CBS vorige maand raamde. Het verschil zit in de investeringen die niet licht zijn gedaald, maar juist licht gestegen. Ook de consumptie van huishoudens was iets hoger.

Het volume van het zogenoemde bruto binnenlands product, de graadmeter voor de omvang van de economie, was 0,3 procent hoger dan het kwartaal ervoor. De bescheiden groei volgt op de krimp in het tweede kwartaal. De drie kwartalen daaraan vooraf was juist steeds groei te zien.

Nederland voerde flink meer uit: 7,8 procent. Die groei was hoger dan in het tweede kwartaal. 2003 kenmerkte zich door gebrek aan groei. Sinds eind 2000 is de export niet meer zoveel toegenomen. De invoer was 8 procent hoger.

De huishoudens gaven 0,7 procent meer uit. Dat is iets meer dan de 0,4 procent in de eerste twee kwartalen van dit jaar. Vorig jaar liet nog een daling zien van 0,9 procent.

Overheidsbesteding

De bestedingen van de overheid groeien nauwelijks meer. Het volume van de overheidsconsumptie was in het derde kwartaal maar 0,3 procent hoger. De afgelopen jaren hielden vooral de overheidsuitgaven de economische motor op gang.

Vooral handel en transport profiteerden van het bescheiden herstel. In de landbouw waren de oogsten beter dan een jaar eerder. In het derde kwartaal is verder meer gas gewonnen, dat vooral zijn weg naar het buitenland vond.

Industrie

De productie van de industrie nam nauwelijks toe. Dat kwam vooral door de chemische industrie, waar installaties werden stilgelegd voor onderhoud. In de financiële en zakelijke dienstverlening ging het beter dankzij de herstellende uitzendbranche.