De acties die de Waterpolitie Landelijke Eenheid de afgelopen twee weken voerde, worden per direct opgeschort.

De eenheidsleiding is volgens de politiebond ACP donderdag aan de eisen van de actievoerende waterpolitie tegemoetgekomen. 

Zeventien dagen geleden voeren boten van de Waterpolitie Landelijke Eenheid niet meer uit omdat er volgens de actievoerders onvoldoende mensen waren om de nautische diensten goed en veilig te kunnen uitvoeren.

Nu de leiding van de eenheid aan de eisen tegemoet is gekomen door minder strak vast te houden aan haar budget en er meer mensen op de boten komen, werd er bijna unaniem gestemd om de werkzaamheden te hervatten.

Ernst

''De collega's hebben laten zien dat het hen ernst is. Met de acties is zoveel druk gezet dat na een ellenlang conflict letterlijk het tij lijkt te keren. De eenheidsleiding is weer in beweging gekomen", aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Volgens Van de Kamp zijn de medewerkers nog niet helemaal gerust. "De acties worden dan ook nadrukkelijk opgeschort en niet beëindigd. Uiteindelijk moet korpschef Erik Akerboom het eindoordeel geven over het budget en het aantal nautische functies. De bonden en de collega’s blijven dat traject kritisch volgen."

Veiligheid

De Waterpolitie Landelijke Eenheid heeft onder meer tot taak het bewaken van de veiligheid in de Nederlandse kuststrook. Daarbij let ze bijvoorbeeld op gestolen goederen, afvalstoffen en verdovende middelen die via het water worden vervoerd.

Ook het bestrijden van milieucriminaliteit (onder meer vuilnisdump) en mensensmokkel behoort tot het takenpakket. Daarnaast controleert de waterpolitie of schippers niet te lang aan het roer staan om het risico op aanvaringen terug te dringen.