MBO Raad boos over negatieve houding werkgevers techniek en bouw

De MBO Raad stelt de samenwerking met werkgevers techniek en bouw ernstig ter discussie. De raad is boos over de negatieve houding van werkgevers over de kwaliteit van mbo’ers en het tekort aan technisch personeel.

Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad zegt dat zijn organisatie samen met het bedrijfsleven de opleidingseisen en stageplekken moet verzorgen. "Als er dan gesteld wordt dat er te weinig samenwerking is, vraag ik me af of we nog wel verder kunnen", zegt hij.

Heerts noemt recente uitspraken van werkgevers in de media een dieptepunt. Hij wijst op uitspraken zoals dat "mbo'ers voor de werkloosheid worden opgeleid" en dat er "harder in het mbo moet worden ingegrepen", onder anderen gedaan door Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van ondernemersvereniging FME.

De raad vindt juist dat er op veel vlakken goed wordt samengewerkt. "In het Techniekpact, bij de Bouwagenda en in de zorg werken scholen en bedrijfsleven regionaal uitstekend samen", aldus Heerts.

"Ook de Centra voor Innovatief Vakmanschap, waarin de samenwerking in de techniek centraal staat, zijn enorm geprezen in de afgelopen periode."

Deuk

Volgens Heerts draagt het mbo bij aan het terugdringen van jeugdwerkloosheid. "De kwaliteit van het mbo en de aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt worden internationaal erkend."

De kritiek is daarom "volledig misplaatst en een deuk in het vertrouwen", zegt Heerts. "Daar komt bij dat op deze manier een beeld van het beroepsonderwijs wordt gecreëerd dat ver van de werkelijkheid afstaat."

De MBO Raad is voornemens om de werkgevers in de techniek en bouw, evenals VNO NCW en MKB Nederland uit te nodigen voor een gesprek.

Tip de redactie