DEN HAAG - De Nederlandse boeren zijn in nog geen tien jaar tijd reëel bijna de helft minder gaan verdienen. Dat concludeerde het Landbouw Economisch Instituut (LEI) maandag na vergelijking van inkomenscijfers van 2004 met die van midden jaren negentig.

Het LEI dat jaarlijks de bedrijfsresultaten en inkomens in de land- en tuinbouw op een rijtje zet, constateert dat de boeren dit jaar met "sterke tegenwind" te maken hadden. De inkomens in de tuin- en akkerbouw holden achteruit door lage prijzen voor groenten. De pluimveehouders hebben volgens de onderzoekers ronduit een "rampjaar" achter de rug.