DEN HAAG - Als de werkgelegenheid toeneemt, dreigt er een tekort aan vooral hoger opgeleide mensen. Dat stelt de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) maandag in zijn kwartaalbericht Arbeidsmarkt.

De RWI pleit daarom voor een algemene verhoging van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en betere mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren.

Het zou al schelen als de 200.000 mensen met een hbo- of universitaire opleiding die (nu) niet willen werken, de arbeidsmarkt op gaan.

Onder hen zijn 68.000 mensen die met de vut zijn, zo blijkt uit onderzoek van de raad. Nog eens 69.000 kiezen ervoor het huishouden te doen. Ongeveer 31.000 willen nu niet werken, bijvoorbeeld omdat zij kleine kinderen hebben. De overige 32.000 zouden wel willen en kunnen werken, maar zijn niet op zoek naar een baan. Het gaat onder andere om mensen die een partner hebben met een inkomen.

Aarzelend herstel

In het najaar van 2004 vertoont de werkgelegenheid een aarzelend herstel, aldus het kwartaalbericht. De kans op een baan voor mensen die werkloos zijn, neemt toe en het aantal bijstandsgerechtigden blijft ongeveer gelijk.

In 2006 kan de werkgelegenheid flink gaan toenemen, aldus de RWI. Juist dan gaat een deel van de "babyboom-generatie" met de vut of prepensioen. Dat kan in diverse sectoren al snel leiden tot een tekort aan arbeidskrachten.

Als mensen niet meer en langer gaan werken, bestaat het gevaar dat het fragiele herstel van de economie stagneert.