Holland Casino mag zichzelf van de rechtbank Den Haag opsplitsen in een stichting en een naamloze vennootschap. Vakbond FNV wilde dit via een rechtszaak voorkomen.

De rechtbank heeft de bezwaren van FNV ongegrond verklaard, blijkt woensdag uit een vonnis van de rechtbank Den Haag.

De rechtbank is niet onder de indruk van de vrees van FNV dat de splitsing niet op zichzelf staat, maar waarschijnlijk wordt gevolgd door een privatisering van Holland Casino.

"In deze procedure kan de rechter alleen de bezwaren tegen de splitsing beoordelen. De bezwaren tegen een mogelijke privatisering van Holland Casino zijn dus juridisch gezien niet relevant", schrijft de rechtbank.

Toegestaan

"Het is namelijk op grond van de wet toegestaan om bij splitsing van een stichting een naamloze vennootschap op te richten", oordeelt de rechter. "Het staat Holland Casino dan ook vrij deze weg te kiezen." 

"Wat daar ook van zij, dat standpunt kan niet tot een ander oordeel leiden. Privatisering is immers geen onderdeel van het splitsingsvoorstel."

Waarborg

FNV wilde dat de rechter Holland Casino zou verplichten waarborgen te verstrekken in een cao en sociaal plan. Maar de rechter benadrukt dat het hier niet gaat om bestaande loonvorderingen. Het gaat slechts om door FNV gewenste arbeidsvoorwaarden, waarvoor de vakbond geen waarborg kan afdwingen. 

"FNV en Holland Casino zijn in de afgelopen maanden niet in staat gebleken tot overeenstemming te komen over die arbeidsvoorwaarden", staat in het vonnis.

"FNV en haar leden kunnen dan ook geen aanspraak maken op de totstandkoming van een cao of sociaal plan met een bepaalde inhoud." De vakbond kan dan ook niet als schuldeiser van Holland Casino worden beschouwd.

Bovendien zal de voorgenomen splitsing de vermogenspositie van Holland Casino niet veranderen, benadrukt de rechter. Bij de splitsing zal het hele vermogen naar de verkrijgende vennootschap gaan.