Voor het eerst is er meer gedetailleerd inzicht verkregen in de manier waarop Nederland internationaal belastingafspraken met bedrijven maakt. Sommige afspraken zouden omstreden zijn, omdat ze belastingontwijking zouden faciliteren.

Trouw meldt woensdag een vertrouwelijke notitie in handen te hebben waarin ambtenaren van de Belastingdienst de meest gemaakte afspraken met bedrijven beschrijven.

De ambtenaren waarschuwen staatssecretaris Wiebes (Financiën) dat deze afspraken onder druk staan door het EU-beleid tegen belastingontwijking. Ze vragen dan ook toestemming om door te gaan met het maken van afspraken. Wiebes stemde hiermee in, meldt de krant.

De Tweede Kamer zou de notitie nooit te zien hebben gekregen, ondanks herhaalde verzoeken om openheid die al in 2015 werden gedaan. In de notitie valt te lezen wat het Nederlandse beleid is op het gebied van internationale belasting.

Omstreden

De meeste afspraken die bedrijven in 2015 konden maken zijn op dit moment nog steeds mogelijk. Volgens de ambtenaren van de Belastingdienst zijn een aantal daarvan omstreden.

De zogenoemde informeel kapitaal-afspraak geeft Nederlandse brievenbusmaatschappijen van buitenlandse bedrijven bijvoorbeeld belastingvoordeel. 

Bezittingen die de bedrijven (bijna) gratis krijgen van het moederbedrijf mogen onder de afspraak worden afgeschreven tegen de marktwaarde. Nederland benadeelt daarmee het thuisland van het bedrijf, maar meldt dat niet aan dat land.

Financiën bevestigt aan de krant dat de fiscus dergelijke afspraken voorlopig blijft maken. Bedrijven zouden zelf verantwoordelijk zijn voor het informeren van de fiscus in het buitenland.