DEN HAAG - De Nederlandse consumenten hebben met elkaar 180 miljard euro op spaarrekeningen staan en moeten meer gaan besteden om de economie een zet in de goede richting te geven. Om de uitgaven te stimuleren, moet het vertrouwen van de consument groter worden.

Dit heeft N. Wellink, president van De Nederlandsche bank, zondag gezegd in het tv-programma Buitenhof. Volgens hem kan het consumentenvertrouwen groter worden als bijvoorbeeld het perspectief voor de werkgelegenheid verbetert.

In 2001 was er sprake van een sterke inkomensverbetering van 6 à 8 procent. Een groot deel daarvan is op een spaarrekening beland. Dat geld kan nu worden besteed, ook al worden de lasten zwaarder.

Vertrouwen in de toekomst is daar wel voor nodig. Het kabinet draagt daaraan bij met een een begrotingstekort dat volgend jaar onder de 3 procent van het bruto binnenlands product blijft. Lastenverhoging nu levert een mindere dreiging op voor verzwaring daarna, aldus Wellink.

Positief

De centralebankpresident is nog altijd positief over de Nederlandse economie. De stijging van het aantal faillissementen vlakt af, het aantal vacatures stijgt sterk en de werkgelegenheid groeit. De hoge olieprijs remt de economische groei wel af, maar onderliggend ziet het er goed uit, zo meent Wellink.

Over de dure euro maakt hij zich geen grote zorgen. Andere landen worden goedkoper voor Nederland en het effect van de stijging van de olieprijs, die in dollars wordt berekend, wordt erdoor afgezwakt. Per saldo is de koersstijging van de euro naar de mening van de bankpresident niet zo onvoordelig.

'Niet dramatiseren'

Echt druk om problemen bij de oudedagsvoorziening als gevolg van de vergrijzing en de afname van het werkende deel van de bevolking maakt Wellink zich ook niet. Er moet bij de AOW wel iets gebeuren, maar "dat moet je niet dramatiseren''.

Het deel van de bevolking dat de AOW opbrengt moet groter worden. De pensioenleeftijd van 65 jaar kan omhoog. Dat is niet erg, want de bevolking wordt ook steeds gezonder, aldus Wellink.