Vrijdag 30 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

ASN Bank boekt bijna 4 procent meer winst in 2016

ASN Bank heeft in 2016 een hogere winst geboekt. Maar het bedrag dat spaarders aan de bank hebben toevertrouwd, is ten opzichte van 2015 slechts licht gestegen.
Door NU.nl

De nettowinst van de bank groeide met 3,9 procent naar 73,5 miljoen euro. Een jaar eerder boekte het bedrijf nog een winst van 70,8 miljoen euro.

De baten van ASN Bank groeiden vorig jaar met 20,3 miljoen naar 171,9 miljoen euro. Tegelijkertijd stegen de lasten van het bedrijf met 20 miljoen naar 74,7 miljoen euro.

Deels kwam dit doordat de bank de eerste bijdrage voor de financiering van het depositogarantiestelsel heeft betaald. Ook moest ASN Bank investeren in het versterken van de eigen organisatie vanwege gewijzigde wet- en regelgeving.

Toevertrouwde middelen

Het saldo toevertrouwde middelen, zoals spaargelden en overige schulden aan klanten, steeg vorig jaar met slechts 1 procent.

Het ging om een stijging van 10,73 miljard naar 10,83 miljard euro. Volgens de bank bleef deze stijging beperkt vanwege de lage rente.

Beleggingen

Het aantal klanten met een beleggingsrekening nam met 5.744 toe tot ruim 82.000. De fondsen groeiden vooral dankzij de instroom van nieuw geld.

De ASN Beleggingsfondsen groeiden met 148 miljoen euro naar 2,55 miljard euro. Dat is een stijging van 6,2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vermogen

Het totale vermogen onder beheer van ASN Bank is vorig jaar met 263 miljoen euro gestegen naar 13,6 miljard euro. Dat is een toename van 2 procent ten opzichte van 2015.

En het totale vermogen dat ASN Beleggingsfondsen en ASN Vermogensbeheer beheren, steeg met 5,9 procent naar bijna 2,8 miljard euro.

Nieuwe klanten

ASN Bank wist vorig jaar ruim veertigduizend nieuwe klanten aan te trekken. Netto, als er dus ook naar vertrekkende klanten wordt gekeken, komt dit neer op een toename van 16.426 klanten ten opzichte van 2015.

Eind 2016 had de bank ruim 645.000 klanten. Het bedrijf heeft de ambitie om in 2025 een miljoen klanten te hebben.


Lees meer over:

ASN Bank

Aanbevolen artikelen