DEN HAAG - Bij de Inspectie voor de Volksgezondheidszorg (IGZ) is een crisismanager aangetreden. Hij krijgt de nodige armslag.

De nieuwe man heeft de bevoegdheid alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor het goed functioneren van de IGZ, bevestigde zaterdag een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid naar aanleiding van berichtgeving in Trouw.

Bij de IGZ rommelt het al een tijdje. Een onderzoekscommissie rapporteerde begin december over een slecht werkklimaat.

Leidinggevenden zouden hun ondergeschikten intimideren. Reden voor de ondernemingsraad om begin deze week bij de hoogste ambtenaar van het departement, secretaris-generaal Bekker, aan te dringen op het binnenhalen van een crisismanager. Die is nu aangetreden en zal niet alleen aan de IGZ-baas, inspecteur-generaal Kingma, rapporteren, maar ook aan Bekker.