APELDOORN - De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) is vorig jaar vaker opgetreden. De PVK verstrekte 20 procent meer 'adviezen' aan pensioenfondsen over hun financiële positie. Dat blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouder dat donderdag is gepresenteerd.
PVK

Door het slechte beursjaar, onder meer veroorzaakt door de aanslagen van 11 september, kwamen meer fondsen met hun dekkingsgraad in de knel dan een jaar eerder. De dekkingsgraad geeft aan hoe groot het vermogen is ten opzichte van de verplichtingen. Een dekkingsgraad boven de 120 procent wordt in het algemeen als gezond beschouwd.

In 2000 had de toezichthouder PVK met ongeveer honderd fondsen contact over te krappe marges, vorig jaar waren dat er 120. Een advies van de PVK wordt vaak beschouwd als een waarschuwing aan pensioenfondsen. De gemiddelde dekkingsgraad van de ongeveer duizend Nederlandse pensioenfondsen daalde van 141 naar 125 procent.