Mensen die bij een bank werken en in hun privéleven niet integer handelen, kunnen voortaan ook een tuchtstraf verwachten.

De Commissie van Beroep in het bankentuchtrecht heeft in haar eerste uitspraak bepaald dat privéhandelingen ook onder de zogeheten bankierseed kunnen vallen.

Het gaat in de zaak om een uitzendkracht bij een bank die onterecht geld ontving op zijn privérekening. In plaats van dit te melden bij de bank heeft hij het geld doorgesluisd naar andere rekeningen. De normale tuchtcommissie verklaarde de tuchtklacht hierover eerder nog niet-ontvankelijk, maar de aanklagers gingen tegen dat oordeel succesvol in beroep.

De betreffende man krijgt van de beroepscommissie geen sancties opgelegd, alleen een aantekening in zijn dossier. De bank heeft hem inmiddels wel ontslagen. De organisatie achter het tuchtrecht in de financiële sector kan niet zeggen of er inmiddels ook een strafzaak tegen de man loopt.

Eed

De bankierseed is enkele jaren terug in het leven geroepen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. Tienduizenden bankmedewerkers hebben de vereiste beloftes gedaan.

Wie de regels overtreedt, kan daarop worden aangesproken door de Stichting Tuchtrecht Banken, die speciaal is ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Straffen kunnen variëren van een berisping tot een beroepsverbod voor drie jaar.