De Nederlandse economie groeit naar verwachting de komende jaren door en ook het begrotingsoverschot zal verder toenemen.

Dat blijkt vrijdag uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB). Het planbureau verwacht een groei van 2,1 procent dit jaar en 1,8 procent volgend jaar.

Afgelopen december ging het CPB ook al uit van een groei van 2,1 procent in 2017. In september was de prognose nog een stuk pessimistischer (1,7 procent). Het begrotingsoverschot loopt waarschijnlijk verder op tot 0,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2018.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder op vrijdag al dat de Nederlandse overheid vorig jaar voor het eerst sinds 2008 een begrotingsoverschot had. Dat kwam vorig jaar uit op 0,4 procent van het bbp.

'Totale overschot van overheid veel groter dan verwacht'
'Totale overschot van overheid veel groter dan verwacht'

Consumptie

Met name de consumptie en de uitvoer zullen bijdragen aan de economische groei. Het CPB verwacht dat de werkgelegenheid in de marktsector en de zorg zal toenemen.

De werkloosheid komt dit jaar volgens de raming uit op 4,9 procent van de beroepsbevolking en in het jaar erna op 4,7 procent. De inflatie zal dit jaar door stijgende energieprijzen oplopen naar 1,6 procent. In 2018 zullen de prijzen minder hard stijgen (1,4 procent).

Contractlonen

Doordat de werkloosheid afneemt en de inflatie oploopt, zullen de contractlonen naar verwachting stijgen. Voor dit jaar wordt een stijging van 1,8 procent verwacht en voor 2018 een van zelfs 2,1 procent. 

De koopkracht neemt dit en volgend jaar beperkt toe (0,1 en 0,3 procent). Vorig jaar groeide de koopkracht nog met 2,7 procent.

De koopkracht stijgt dit en volgend jaar minder hard dan in 2016, omdat het pakket van 5 miljard euro aan lastenverlichtingen dan is uitgegeven. Bovendien zorgt de oplopende inflatie ervoor dat de koopkracht minder hard zal toenemen.

Wereldeconomie

De wereldeconomie groeit dit jaar mogelijk met 3,5 procent en volgend jaar zelfs met 3,7 procent. Ook de wereldhandel groeit naar verwachting verder met respectievelijk 3 procent en 4 procent.

In de eurozone zal de groei in beide jaren rond de 1,7 procent uitkomen. Vorig jaar was de toename nog 1,6 procent.

2021

De Nederlandse economie zal in de periode 2018 tot en met 2021 met gemiddeld 1,7 procent per jaar groeien, verwacht het CPB.

"Een gelijk opgaande groei van werkgelegenheid en arbeidsaanbod zorgt voor een stabiele werkloosheid van 4,7 procent", schrijft het planbureau. De rente en inflatie zullen licht oplopen, maar toch laag blijven.

Het begrotingsoverschot kan in 2021 zelfs op 1,3 procent van het bbp uitkomen. Verder verwachten de rekenmeesters dat de staatsschuld verder slinkt naar 47 procent.

Smeermiddel

Hoewel het CPB volgens directeur Laura van Geest in de kabinetsformatie slechts een ''dienende houding'' inneemt, heeft zij als econoom wel een aantal adviezen voor het volgende kabinet. ''Nederlanders zijn er erg goed in om in goede tijden te veel uit te geven", zei zij. ''Het zou leuk zijn om eens niet in die val te trappen.''

Beter zou het zijn de verwachte overschotten in te zetten als ''smeermiddel'' om hervormingen door te voeren die de economie op de lange termijn sterker maken. Van Geest noemde de arbeidsmarkt, het belastingstelsel, de woningmarkt en de pensioenen als voorbeelden.

Nieuw kabinet

"Het kabinet Rutte-II laat een stevig fundament achter voor Rutte-III. De komende tijd gaan steeds meer Nederlanders de effecten hiervan voelen", zegt demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken) in een reactie op de cijfers.

"Mede dankzij de inspanningen van het kabinet handhaaft de economische groei zich de komende jaren, daalt de werkloosheid verder door tot 4,7 procent en wordt het begrotingsoverschot het grootste van alle EU-landen." 

De minister ziet dan ook ruimte voor een volgend kabinet om te investeren, vooral "in belangrijke opgaven als de energietransitie en het groeivermogen van de Nederlandse economie". Een stabiele economische groei van 2 procent blijft volgens Kamp een gezonde en realistische ambitie.

Bemoedigend

Het zijn voor Nederland heel bemoedigende cijfers, zegt minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën). ''De economie staat er heel goed voor." 

Volgens Dijsselbloem is er de komende jaren naast het verlagen van de staatsschuld nog wel financiële ruimte voor het aanpakken van een aantal maatschappelijke problemen. Hij zei verder dat werknemers in het bedrijfsleven er nog wel iets bij kunnen krijgen. ''De koopkracht kan niet alleen van de overheid komen."

Dijsselbloem komt niet meer met een lastenverlichting om de koopkracht van huishoudens te verbeteren. Het demissionaire kabinet voert de lopende begroting uit, aldus Dijsselbloem. ''Ik moet zorgen dat we het netjes achterlaten en dat doen we.''

FNV

Het nieuwe kabinet zal allereerst moeten zorgen dat meer mensen in hun portemonnee gaan voelen dat het economisch beter gaat, stelt vakbond FNV in een reactie op de cijfers.

''Het geld is er, dus er staat een nieuw kabinet niets in de weg om te investeren in mensen en de kwaliteit van de samenleving'´, aldus FNV-voorzitter Han Busker.

Ook met het Nederlandse bedrijfsleven gaat het na jaren van crisis weer beter. ''Nu zijn de gewone man en vrouw aan de beurt om te merken dat de economie aantrekt'´, vindt Busker.