De overheid behaalde in 2016 een begrotingsoverschot van 2,9 miljard euro.

Het overschot betreft 0,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp), zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Een jaar eerder was er nog een tekort van 2,1 procent. De zogenoemde schuldquote van de overheid daalt sinds 2015 en kwam eind 2016 uit op 62,3 procent van het bbp.

De overheid behaalde voor het laatst een overschot in 2008. Het jaar daarop volgde door het uitbreken van de financiële crisis een tekort van 5,4 procent. Van 33,5 miljard euro tekort in 2009 ging de overheid naar 2,9 miljard euro overschot in 2016, constateerde het statistiekbureau.

Volgens het CBS bedroegen de inkomsten van de Nederlandse overheid vorig jaar 307 miljard euro, een stijging van meer dan 14 miljard euro ten opzichte van 2015.

Dat is te danken aan hogere opbrengsten uit belastingen en sociale premies. Lagere aardgasbaten hadden juist een negatief effect van 3 miljard euro op de inkomsten van de overheid.

Afdrachten

De overheidsuitgaven gingen vorig jaar met bijna 3 miljard euro omlaag tot ruim 304 miljard euro. Het statistiekbureau merkte daarbij op dat de afdrachten aan de Europese Unie vorig jaar bijna 4 miljard euro lager waren.

Daarvan is 3 miljard euro eenmalig. De rentelasten namen af met bijna 1 miljard euro. Wel stegen de uitgaven aan lonen en salarissen van ambtenaren, evenals de lasten voor sociale uitkeringen.

Staatsschuld

De staatsschuld stond eind vorig jaar op 434 miljard euro, een afname met 7 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder.

Met een schuld van iets meer dan 62 procent van het bbp voldoet Nederland bijna aan de Europese norm die stelt dat een EU-lidstaat geen hogere schuld mag hebben dan 60 procent van het bbp. De cijfers die het CBS vrijdag heeft gepresenteerd, zullen ook aan de Europese Commissie worden gerapporteerd.

Verrast

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is naar eigen zeggen ''verrast" door het overschot dat provincies, gemeenten en waterschappen vorig jaar op hun begroting hebben laten zien. Hierdoor kwam het begrotingsoverschot uiteindelijk uit op 2,9 miljard euro.

Eerder meldde Dijsselbloem dat hij verwachtte zo'n 200 miljoen euro over te houden. Omdat de lagere overheden niet aan hem, maar rechtstreeks aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berichten, had hij geen overzicht op het overschot van de hele overheid.

Het overschot is gebruikt om de staatsschuld verder naar beneden te brengen, zei Dijsselbloem vrijdag. Het is volgens hem belangrijk dat een nieuw kabinet daar mee doorgaat. ''Dat is een minimale voorwaarde voor de komende jaren."