DEN HAAG - Verzekeraars willen dat het nieuwe kabinet straks eerst oplossingen aandraagt voor de problemen in de zorg. Daarna kan de aanstaande regering zo nodig met een nieuw verzekeringsstelsel komen.

Dat nieuwe stelsel moet dan wel overeenkomen met het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Dat staat in een brief die het Verbond van Verzekeraars donderdag aan informateur Donner heeft verstuurd. De knelpunten in de zorg, te weinig personeel en lange wachtlijsten, liggen niet aan het verzekeringsstelsel, zo schrijft het Verbond.

Verder pleiten de verzekeraars ervoor de belastingaftrek van lijfrente en de spaarloonregeling te handhaven. Ook moet volgens het Verbond de komende regering het SER-advies over de WAO onverkort overnemen.