De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de mededingingswaakhonden in de andere EU-landen moeten meer instrumenten krijgen om de concurrentie tussen bedrijven eerlijk te houden. 

De Europese Commissie heeft dat woensdag voorgesteld.

Naast meer geld, meer personeel en volledige onafhankelijkheid moeten de toezichthouders de bevoegdheid krijgen om mobiele telefoons en laptops te doorzoeken om bewijsmateriaal te vinden.

Het opleggen van ''afschrikwekkende sancties’’ voor overtredingen van de mededingingsregels is ook deel van het pakket. Het gaat dan bijvoorbeeld om boetes voor bedrijven die vanuit andere landen opereren.

Om kartelvorming tegen te gaan, moet elke lidstaat programma’s voor strafverzachting opstellen voor bedrijven die de afspraken verklikken, staat verder in het voorstel. Het idee is dat de mededingingswaakhonden in alle lidstaten dezelfde bevoegdheden krijgen en de handhaving wordt gelijkgetrokken. Het maakt dan niet uit waar een bedrijf dat de regels overtreedt is gevestigd.

Consumenten en bedrijven zullen profiteren van dergelijke maatregelen, die de Europese interne markt beter laten werken, aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging).

De Europese Commissie en de lidstaten werken al nauw samen om oneerlijke praktijken te bestrijden. Tussen 2004 en 2014 werden ruim duizend keer maatregelen getroffen tegen overtredingen van de spelregels. In meer dan 85 procent van de gevallen deden de nationale waakhonden dat.