VOORBURG - Nederland heeft in 2001 meer energie nodig gehad om zich draaiende te houden. Volgens donderdag gepresenteerde voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg het energieverbruik met 2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze toename ligt boven de jaarlijkse gemiddelde stijging van 1,2 procent in de periode 1996-2000.

De stijging vorig jaar komt hoofdzakelijk door het gebruik van meer olie(producten) in de industrie, waar het CBS een stijging turfde van 5 procent. Het totale energieverbruik in de industrie steeg in 2001 met 4 procent.

Ook het verbruik van motorbrandstoffen voor het wegverkeer liet een stijging zien, van 2 procent ten opzichte van 2000. Over de periode 1996-2000 was de toename gemiddeld 1 procent per jaar.

Uit de cijfers blijkt verder dat het elektriciteitsverbruik in Nederland in 2001 met 2,8 procent is toegenomen. Dat is iets minder dan de gemiddelde jaarlijkse stijging van 3,2 procent over -2000. Ook het gebruik van aardgas vertoont een stijgende lijn, maar de toename is met 0,4 procent aanzienlijk gematigder.

Meer aardgas

Het CBS constateert ook dat er vorig jaar meer aardgas naar boven is gehaald. De binnenlandse aardgaswinning kwam uit op 74 miljard kubieke meter, bijna 7 procent meer dan in 2000.

Het is de eerste stijging sinds 1996. Toen werd er 91 miljard kubieke meter gas gewonnen, waarna zich tot 2000 een daling voordeed.

De gestegen aardgaswinning vorig jaar ging gepaard met een groter in- en uitvoer van gas. In 2001 werd er 20 miljard kubieke meter gas geïmporteerd (2000: 17 miljard) en 47 miljard kubieke meter gas uitgevoerd (2000: 39 miljard).