DEN HAAG - De Nederlandse ondernemers hebben weer meer vertrouwen in de toekomst gekregen. Vooral hun verwachtingen voor de omzet zijn gestegen. Dat blijkt uit een enquête van de Kamers van Koophandel onder 40.000 ondernemingen.

De Kamers van Koophandel hebben de bedrijven ondervraagd over hun verwachtingen voor de omzet, de export, de investeringen en de werkgelegenheid. Vooral ondernemers in de industrie en de groothandel zijn een stuk positiever gaan denken in vergelijking met vorig jaar. Alleen het vertrouwen van de detailhandel laat een lichte daling zien, blijkt uit het onderzoek.