DIEMEN - De werkgelegenheid in Nederland zal ook begin volgend jaar nauwelijks groeien. Werkgevers zijn terughoudend in het aannemen van personeel. Dat is de voornaamste conclusie die uitzender Manpower trekt uit een onderzoek onder 750 werkgevers.

Het aantal werkgevers dat denkt de komende drie maanden extra mensen aan te nemen, is maar iets (3 procent) groter dan het aantal dat het personeelsbestand ziet afnemen. Wel huren bedrijven meer uitzendkrachten in, mogelijk ter voorbereiding op economisch herstel.

In de zakelijke dienstverlening is de situatie wat rooskleuriger. Daar is het aantal vacatures de afgelopen maanden al met ongeveer 4000 toegenomen. En ook het nieuwe jaar zien de werkgevers in deze sector met vertrouwen tegemoet.

De uitzendmarkt laat een sterke groei zien, aldus het onderzoek. Daar zijn duidelijke tekenen van herstel te zien. In het tweede kwartaal tekende zich al een voorzichtig herstel af en dat lijkt door te zetten in de rest van het jaar, aldus H. Vink, algemeen directeur van Manpower Nederland. "Als wij naar onze ontwikkeling kijken dan komt een marktgroei van tegen de 10 procent voor het vierde kwartaal in zicht."

Vink is wat de uitzendbranche betreft dan ook optimistisch gestemd. "Ik denk dat wij in 2005 economisch gezien wel eens een grotere stap kunnen maken dan wij nu zien."

Manpower voert dit onderzoek ieder kwartaal uit, niet alleen in Nederland maar in totaal in negentien landen. Wereldwijd heeft het bureau meer dan 35.000 werkgevers gevraagd of zij het komende kwartaal veranderingen verwachten in hun personeelsbestand. Amerikaanse werkgevers zien blijkens het onderzoek het eerste kwartaal van 2005 met vertrouwen tegemoet.

De opstelling van Europese landen is, net als in Nederland, gematigd. Positieve uitschieters zijn Ierland en Noorwegen.