Het is slecht gesteld met de veiligheid onder torenkranen en mobiele kranen op bouwplaatsen. Er valt regelmatig materiaal van de kraan en er gebeuren vaak bijna-ongelukken.

Dat concluderen vakbond FNV en Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) na een enquête onder 378 kraanmachinisten.

Ruim 40 procent van de respondenten heeft in de afgelopen zes maanden meegemaakt dat een last loskwam nadat die verkeerd was vastgemaakt. Slechts 7 procent is tevreden over het vakmanschap van de aanpikkelateur, degene die op de grond het materiaal aan de kraan bevestigt en het hijsen begeleidt.

FNV en HZC pleiten voor meer aandacht en een verplichte vakopleiding voor de aanpikkelateur. "Onderaannemers positioneren te vaak een eigen mannetje onder de kraan, om hun eigen klus het eerst te laten doen. Dat moet niet meer kunnen", aldus Janna Mud van FNV.

In de cao Bouw & Infra staat een aanbeveling voor een goed opgeleide aanpikkelateur. "Die aanbeveling moet veel strakker worden gevolgd. Niet meer op basis van vrijwilligheid, maar verplicht", aldus Mudd.

Daarnaast pleiten FNV en HZC voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden van kraanmachinisten. Die zouden te weinig tijd voor lunchpauze, sanitaire stops en inspectie van materiaal tijdens werktijd krijgen.