Werkloze 55-plusser vindt minder snel werk dan jongere werkloze

Werkloze 55-plussers komen nog steeds minder snel aan het werk dan jongere werkzoekenden.

Vorig jaar had 7 procent van de werkloze 55-plussers binnen een kwartaal werk gevonden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Dat waren er meer dan in de voorgaande jaren. Toch blijft het aandeel 55-plussers achter in de totale groep die na drie maanden een baan heeft gevonden.

Werkloze 15- tot 35-jarigen vinden het vaakst binnen drie maanden een baan. Dit geldt voor één op de drie in deze leeftijdsgroep. Tegelijkertijd komt in deze leeftijdscategorie ook vaker baanverlies voor. Van de 35- tot 55-jarigen vond bijna één op de vijf binnen drie maanden werk.

Vorig jaar waren zeven op de tien werkloze 55-plussers langer dan een jaar werkloos. In de groep 15- tot 35-jarigen gold dit voor bijna twee op de tien. In de groep daarboven was bijna de helft langdurig werkloos.

Het aandeel 55-plussers onder werklozen is in tien jaar tijd bijna verdubbeld. In 2006 was ruim 10 procent van de werklozen boven de 55 jaar. Vorig jaar was het percentage 22 procent.

Lees meer over:
Tip de redactie