DEN HAAG - De overheid heeft de afgelopen jaren weinig goeds gedaan voor de consument. Hierdoor is de leefbaarheid van Nederland in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. Vooral in de zorg, onderwijs, op het spoor, bij de kabeldiensten, energievoorziening en in geval van voedselveiligheid is de positie van consumenten in de verdrukking geraakt.

Dat heeft de Consumentenbond

Volgens de Consumentenbond moet de overheid de rol van marktmeester op zich nemen in markten waar een liberaliseringsproces in gang is gezet. Voor de consumenten is bijvoorbeeld in het spoorvervoer, kabeldiensten, energievoorziening en zorg onduidelijk wie aanspreekbaar is voor de dienstverlening en het te leveren product.

Vooral in de zorg moet de positie van de consument drastisch worden verbeteren. "Zorgverzekeraars en aanbieders moeten gehouden zijn aan maximale levertijden", aldus de bond. Als de zorgverzekeraar niet kan leveren dan moet de consument volgens de belangenorganisatie op kosten van de verzekeraar waar ook ter wereld zelf een behandelaar kunnen aanwijzen.